Przyjazna motoryzacja

Informacje o programie

Idea przyświecająca projektowi

Przyjazna Motoryzacja – to program, którego zadaniem jest popularyzacja wzorców motoryzacji bezpiecznej, racjonalnej, nowoczesnej i odpowiedzialnej za środowisko. Tak rozumiana motoryzacja stanowi prawdziwe koło zamachowe gospodarki i jest katalizatorem awansu cywilizacyjnego w większości krajów Unii Europejskiej. Idea programu sięga kwestii gospodarczych, dotyczy nadrabiania cywilizacyjnych zaległości, łączy się z popularyzacją nowych technologii przyjaznych człowiekowi i jego otoczeniu. Program dotyka również równowagi pomiędzy rozwojem technicznym a stanowiącą fundament zdrowia potrzebą żywej więzi z naturą i społeczeństwem.

Cel projektu

Celem projektu jest uświadomienie wagi i znaczenia motoryzacji dla gospodarki i społeczeństwa (zarówno ogólnie w skali makro, jak i na poziomie statystycznego obywatela) kręgom opiniotwórczym, by w efekcie dotrzeć z przekazem do jak największej liczby osób. Program Przyjazna motoryzacja ma wskazywać drogi rozwoju, tak aby motoryzacja mogła stać się czynnikiem przyśpieszającym poprawę warunków naszego życia, przyczyniała się - dzięki nowym technologiom - do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu naszego życia, dawała pracę milionom ludzi w produkcji, dystrybucji oraz licznych gałęziach przemysłu, handlu i usług.

Moduły tematyczne

Projekt prezentuje motoryzację z kilku perspektyw, w ramach kolejno realizowanych 4 modułów tematycznych:

  • Motoryzacja a gospodarka, motoryzacja jako źródło innowacji technologicznych
  • Motoryzacja a bezpieczeństwo
  • Motoryzacja a ekologia
  • Zrównoważony transport

Moduł gospodarczy potrwa przez najbliższe 3 miesiące. Następnie w blokach dwumiesięcznych prezentować będziemy bezpieczeństwo, ekologię i zrównoważony transport, wedle podobnego schematu.

Działania

W czasie trwania kilkumiesięcznego programu podejmowane będą działania o różnym charakterze i doborze form. Wspólnym mianownikiem aktywności będzie dążenie do dostarczenia szerokim kręgom odbiorców – mieszkańców Polski – argumentów przemawiających za tym, że rozwój innowacyjnej motoryzacji przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a najnowsze zdobycze motoryzacji to większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dbałość o środowisko i większy komfort życia Polaków.
Podejmujemy współpracę z uznanymi autorytetami – ekspertami reprezentującymi różne obszary wiedzy i punkty widzenia. Stały zespół doradczy (Think Tank), złożony ze specjalistów w obszarach biznesu, ekonomii, innowacji, ergonomii, a nawet, antropologii, socjologii i psychologii transportu, będzie stanowił intelektualne zaplecze wszystkich działań. Dobiegają końca prace nad stworzeniem strony internetowej programu. Wstępnie planowane jest wydarzenie z udziałem ekspertów z różnych dziedzin powiązanych z motoryzacją, które przybierze kształt panelowego forum dyskusyjnego, poszukującego najlepszych rozwiązań dla przyszłości Polski w wielu obszarach.
Będziemy w ramach programu chcieli rozmawiać z politykami, którzy na co dzień decydują o kształcie przyjmowanych rozwiązań prawnych wpływających na kierunki rozwoju motoryzacji w szerokim kontekście społecznym i gospodarczym.
Szerząc idę przyjaznej motoryzacji, będziemy szukać sojuszników również wśród mediów, tak aby propozycje stanowiące treść programu mogły zostać przedstawione jak najszerszym kręgom odbiorców.
Przedstawiając wyzwania współczesnej motoryzacji, sięgniemy również do działań niestandardowych, przekładając je na język jednej ze sztuk wizualnych. Stąd udział w projekcie grupy artystycznej Świetlica – skupiających największe nazwiska polskiej fotografiki.

Dowiedz się więcej